Drawing showing Jesus Christ in the clouds,
returning for his people - hopefully, everyone!

Modlitwa na drugie przyjście Jezusa.

Módlmy się, aby Jezus Chrystus wkrótce powrócił na Ziemię
i obdarzył nieskończoną miłością i pokojem Królestwa Bożego
wszystkich, którzy w Niego wierzą, oddając Mu pokłon
i głosząc, że Jezus jest Panem, który powrócił.

Amen.