Drawing showing Jesus Christ in the clouds,
returning for his people - hopefully, everyone!

Sala ya Ujio wa Pili wa Yesu

Ninaomba kwamba Yesu arudi hapa duniani hivi karibuni,
ili kuleta upendo na amani ya milele kwa Ufalme wa Mungu kwa wote wanaomwamini, na kila goti
kitamuinamia, na kila ulimi kukiri ya kuwa Yesu ndiye Bwana kwa Kurudi Kwake.

Amina